Kniha tužeb blog

Příběh, který se mohl stát

Přemýšlíte někdy nad tím, že se některé věci v historii mohly udát jinak, než nám říkají oficiální prameny? A jste ochotni takovou variantu přijmout?

Ana se narodila v Galileji, v dobách, kdy ženy nemohly rozhodovat o svém životě. Odmala patřily mužům, nejprve otci, pak manželovi, který je mohl kdykoliv zavrhnout. Pro Anu je takový život nemyslitelný. Její touhou je být vidět a slyšet. Umí číst a psát a ráda by se stala hlasem všech tichých žen, které samy už promluvit nemohou. Rodiče ji však zasnoubili s o mnoho let starším vdovcem. Ana dělá vše pro to, aby se nemusela proti své vůli vdát. Když potká mladého charismatického muže, který ji zaujal nejen zjevem, ale především laskavou a klidnou povahou, zamiluje se na první dobrou. Sňatek s nazaretským tesařem ji zavede na nová místa, Ana pozná lásku, ale také smutek, zradu i utrpení.

Teď se možná nadechnete a odmítnete do knihy jen nahlédnout, protože na Ježíše se nesahá – ano, ten šarmantní tesař z Nazaretu není nikdo jiný než syn Boží – zadržte. Co kdyby to bylo opravdu trochu jinak? Ježíš by i nadále kázal a šířil své myšlenky mezi prostý lid, jen by byl prostě ženatý. Pohoršuje vás to? Zkuste odhodit předsudky a zamyslet se nad tím, zda by to bylo možné. Nechte Sue Monk Kidd, aby vám nabídla historii lehce alternativní, přesto stojící na reálných základech. Spisovatelka nijak nesnižuje význam Ježíše a jeho učení, ani nemění notoricky známá fakta o jeho životě a smrti, jen ho nestaví do role hlavního hrdiny. Postavou, jíž je román zasvěcen, je právě Ježíšova manželka Ana. Není typickou zástupkyní tehdejších žen pokorně přijímajících svůj úděl. Už od raného věku pociťuje neklid a touží žít jinak. Svobodně, bez uzurpátorství mužů.

Kromě hlavního námětu je román Kniha tužeb čtivou sondou do života první poloviny 1. století. Životní styl různých vrstev tehdejší společnosti byl víc než rozmanitý. Z bohatě zdobených domů a paláců, kde se hýří věcmi i jídlem, se přesuneme do chudých domácností, v nichž má vše svůj pevný řád a každý člen vyhrazené konkrétní místo, stejně jako misku na pokrm.

Historická freska Kniha tužeb je odvážným pohledem na možný manželský život Ježíše. Autorka se zaměřila na období, které není v Bibli ani v jiných pramenech zaznamenáno. Ježíšovi je kolem dvaceti. Co dělal? Mohl žít pokojně v Nazaretu, věnovat se tesařině, a přitom naslouchat božímu volání? Proč vlastně ne? Sue Monk Kidd vás přesvědčí o tom, že hrát si s historií můžeme s úctou a respektem k neměnným dobovým reáliím. Píše poutavě a čtivě, díky čemuž dějiny nejsou nudné. Umí podtrhnout důležité detaily a její popisy jsou barvité.

Pokud máte v oblibě romány Rebeccy Gablé nebo Kena Folleta, bude se vám zamlouvat i Sue Monk Kidd a Kniha tužeb.

Barbora Javorková

Napsat komentář