Proč volíme psychopaty

Bill Eddy – Kdo je lídr a kdo šarlatán?

Autor knihy Proč volíme psychopaty vysvětluje, jak vysoce konfliktní osobnosti získávají moc po celém světě, ukazuje jejich typické vlastnosti, čerpá z příkladů od Hitlera po Putina a radí, co můžeme udělat, aby se tito lidé nedostali do úřadu.

Jak oslovit voliče

Vysoce konfliktní politici vědí, že to všechno je o jejich vztahu s voliči, ne o politice. Téměř všechnu svou energii vkládají do toho, aby si upevnili přízeň svých voličů a rozdělili opozici. Svým stoupencům věnují hodně pozornosti a promlouvají k nim veřejně skoro každodenně. Jejich emocionální sdělení zahrnuje vždy těchto pět částí:

  • Jste pro mě důležití. Jsem k vám empatický, pozorný a respektuji vás.
  • Přesně rozumím vašim potřebám a pomohu vám je naplnit.
  • Jsme oběti našich zlých nepřátel, kteří se mě i vás snaží zneužít pro svůj prospěch.
  • Budu s našimi zlými nepřáteli bojovat, ale potřebuji, abyste mi v tom pomohli.
  • Jsem velký, silný a plný energie, takže se mějte všichni na pozoru!

Pro narcisty i sociopaty je to samozřejmě jen velký švindl. Ve skutečnosti se o své voliče nezajímají (přestože se jim líbí pozornost, kterou od nich dostávají) a jejich potřebám nerozumějí. Prostřednictvím emocionálně podbarveného opakování zaznívajícího osamoceně jsou schopni přimět své voliče, aby si s nimi vytvořili pouto a často se do nich i úplně zbláznili. Abychom účinně překazili HCP (vysoce konfliktní osobnost) jejich zvolení, musíme přemýšlet z hlediska vztahů – podobně jako ve výše popsaném emocionálním sdělení o pěti částech –, ale musíme k tomu přistupovat poctivěji. Jak jsme už probírali, rádoby králové budují vztahy na základě svých fantazií spojených s emocionálním opakováním. My bychom své vztahy měli naopak stavět na skutečnosti a pozitivním emocionálním opakování.

Pokud jste kandidát, pracovník kampaně, dobrovolník nebo volič, který chce působit na ostatní voliče, je nezbytné osvojit si níže uvedené vztahové dovednosti:

Dávejte za všech okolností najevo svou empatii, pozornost a respekt vůči všem (i nevoličům). Jinými slovy, zaměřte se na EAR výrokyTM (akronym z angl. orig. Empathy, Attention, Respect). (Své metody opatřuji obchodní značkou, aby je druzí nemohli nárokovat či pozměňovat, ale můžete je samozřejmě používat.) EAR výroky zahrnují jedno, dvě nebo všechna tři z těchto emocionálních poselství:

  • Cítím s vámi (neboli záleží mi na vás a vašich starostech).
  • Přijdu za vámi a budu vám věnovat svou pozornost.
  • Respektuji vás.

Buďte připraveni mluvit s úctou k jakémukoli publiku – a vždy mluvte s úctou o každém, dokonce i o HCP (který svou energii čerpá z toho, že se mu nedostává úcty a sám sobě beztak nerozumí).

Poznejte své publikum. Ano, je dobré umět naslouchat, ale voliči opravdu chtějí někoho, kdo bez dalšího vysvětlování rozumí jejich potřebám a má je také za prioritu. Vytvořte povědomí o „my“ už od začátku. Od začátku hovořte o sobě a svém publiku jako o „nás“. Nepřistupujte k nim jako k cizincům, kterým se snažíte porozumět jako někdo, kdo jim je na míle vzdálený. Přistupujte k nim jako k sobě rovným, kterým z velké části rozumíte, ale chcete se od nich dozvědět ještě více.