Živnostenský zákon / Komentář

Celkové hodnocení
Autor: kolektiv autorůNakladatel: C. H. Beck
Jazyk
Datum vydání
31. 5. 2019
Cena
990 Kč

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy na našem území od roku 1859 až do současných dnů. Pro čtenáře bude jistě zajímavým zjištěním, jaký dopad tento historický vývoj měl a jak se chtě nechtě promítá i do dnešních dnů. Pro praktické využití publikace v běžné podnikatelské praxi dozajista přispěje i skutečnost, že autorský tým je úzce spjat s výkonem živnostenské správy. Jeho snahou proto bylo v co největší míře eliminovat teoretické poučky a zaměřit se na reálné poznatky z aplikační praxe.
Parametry
Kategorie a štítky
Hodnocení
Typ produktu: Kniha
Vazba: Vázaná
Datum vydání: 31. 5. 2019
Jazyk: česky
Výška: 231 mm
Šířka: 146 mm
Hloubka: 29 mm
Hmotnost: 628 g
Počet stran: 456
EAN: 9788074007316
ISBN: 978-80-7400-731-6