Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Nakladatel: Parta
Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické- Knihy
Jazyk
Datum vydání
2. 9. 2020
Cena
158 Kč

Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učivo je koncipováno tak, aby mohly být splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí žáků: určit zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, znát přírodní podmínky Evropy, uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva, charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry regionů Evropy, vyhledávat na mapách nejvýznamnější hlavní a vybraná velká města, vědět, jaké změny v jednotlivých reg..
Zobrazit celý text
Parametry
Kategorie a štítky
Typ produktu: Kniha
Datum vydání: 2. 9. 2020
Počet stran: 64
EAN: 9788073202682