Stereotypní obrazy a etnické mýty - Kulturní identita Arménie

Kulturní identita Arménie

Celkové hodnocení
Jazyk
Datum vydání
18. 8. 2019
Cena
397 Kč

Cílem této monografie, vycházející z pozice kulturní a sociální antropologie, je pokusit se zachytit - nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případové studii - proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické, národní, konfesní či jiné specifické identitě, která nabývá na síle zejména v interakci s ostatními etniky. Svou vlastní etnicitu si daná společnost výrazněji uvědomí teprve v bezprostředním a dlouhodobějším kontaktu s jinakostí, vůči níž má snahu se vymezovat. Východiskem zkoumání je předpoklad existence určitých stereotypů, které lze popsat jako kulturně kodifikované a sdílené obrazy, pomocí nichž daná skupina chápe sebe sama a své okolí - svou vlastní identitu vidí prostřednictvím pozitivního sebeobrazu, podtrženého negativními vlastnostmi Jiných, potenciálních Nepřátel. Prostřednictvím analýzy stereotypních obrazů, etnických mýtů a symbolů jsou čtenářům představeny základní pilíře etnicity arménského národa a specifické rysy jeho kulturní identity.
Parametry
Kategorie a štítky
Hodnocení
Edice: Studie
Typ produktu: Kniha
Datum vydání: 18. 8. 2019
Počet stran: 316
Výška: 224 mm
Šířka: 149 mm
Hloubka: 21 mm
Hmotnost: 470 g
EAN: 9788074190933
ISBN: 978-80-7419-093-3