Německý rok 1968 - Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN

Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN

Celkové hodnocení
Autor: Aleš ValentaNakladatel: LedaEdice: Agora
Jazyk
Datum vydání
25. 10. 2021
Cena
398 Kč
356 Kč
Ušetříte 42 Kč

Zatímco konzervativci interpretují rok 1968 na Západě jako první krok na cestě, která přivedla Západ na práh „měkké“ varianty totalitarismu, názor dnešních západních elit i mnoha společenskovědních intelektuálů v bývalé „východní“ Evropě je právě opačný. Podle jejich soudu rozbili studentští rebelové autoritativní struktury poválečné společnosti ve prospěch vyššího stupně demokracie a osvobodivé plurality. Tyto dva postoje jsou zcela protichůdné, jelikož první z nich klade na první místo svobodu, zatímco druhý upřednostňuje rovnost, resp. permanentní levicovou radikalizaci „liberalismu“. Studie Německý rok 1968. Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN se zevrubně zabývá tímto tématem, které je v českém prostředí – ostatně jako i pojem samotný – stále velmi málo známé a chápané. Přitom se jedná o fenomén, který je základní příčinou nynější fatální degenerace západního liberalismu a těžké krize západní Evropy a Spojených států.
Úvodem autor věnuje značnou pozornost specifické mentalitě Němců, která hluboce poznamenala dějiny Německa ve 20. století, a to včetně roku 1968. Výklad geneze (neo)marxistické studentské a intelektuální vzpoury osmašedesátého roku rovněž nemůže pominout otázku moderny a vliv tzv. Frankfurtské školy.
Vlastní průběh událostí v roce 1968 v západním Německu je sledován po linii chronologické i problémové, přičemž jeden z věcných oddílů se podrobněji zabývá osobností a myšlením nejznámějšího studentského revolucionáře Rudi Dutschkeho. K závažným důsledkům hnutí roku 1968, jež se všechny v hlavních rysech zformovaly již v sedmdesátých letech, patří vznik a vzestup strany Zelených.
Parametry
Kategorie a štítky
Hodnocení
Edice: Agora
Typ produktu: Kniha
Vazba: Vázaná
Datum vydání: 25. 10. 2021
Jazyk: česky
Hloubka: 38 mm
Hmotnost: 798 g
Počet stran: 558
Výška: 231 mm
Šířka: 156 mm
EAN: 9788073357542
ISBN: 978-80-7335-754-2