Lifka a czban

Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery

Celkové hodnocení
Jazyk
Datum vydání
31. 3. 2017
Cena
189 Kč
170 Kč
Ušetříte 19 Kč

Dvacátý pátý svazek řady Studie z korpusové lingvistiky je věnován spoluzakladateli Českého národního korpusu, prof. PhDr. Karlu Kučerovi, CSc., který v roce 2017 oslaví své významné životní jubileum (narozen 3. dubna 1947 v Chlumčanech u Loun). Vystudoval češtinu a angličtinu na FF UK, dlouhodobě působil v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a od 90. let také v Ústavu Českého národního korpusu, kde setrvává dodnes. Během své mnohaleté pedagogické a vědecké činnosti se stal ve svém oboru doma i ve světě uznávanou kapacitou. Je autorem řady odborných knižních i časopiseckých publikací a odborných recenzí, editorem historických spisů. Vědeckou pozornost věnuje mnoha jazykovým aspektům. V současnosti je to zejména otázka diachronního korpusového zpracování češtiny, v dobách dřívějších úspěšně propojoval svůj zájem o studium starších fází češtiny se zkoumáním jazyka menšin žijících v zahraničí (zejména těch českých v USA). Předkládaný sborník v sobě zahrnuje jak odborné příspěvky zabývající se jazykem a jeho zpracováním z různých úhlů pohledu, tak texty vzpomínkové a humorně laděné. V jejich syntéze se plně zrcadlí osobnost prof. Karla Kučery, na jehož „Li?ku a čbán“ vzpomíná nejeden student pražské bohemistiky.
Parametry
Kategorie a štítky
Hodnocení
Typ produktu: Kniha
Datum vydání: 31. 3. 2017
Jazyk: česky
Počet stran: 186
EAN: 9788074225635
ISBN: 978-80-7422-563-5