Ene mene Tintenfass 3 kniha pro žáka

Celkové hodnocení
Autor: Doris DusilováNakladatel: Polyglot
Datum vydání
1. 9. 2013
Cena
248 Kč
217 Kč
Ušetříte 31 Kč

Učebnice němčiny pro 3. ročník ZŠ kniha pro žáka Třídílná učebnice němčiny je určena dětem ve věku 9–12 let. Každý díl učebnice obsahuje devět tematických okruhů, každá lekce je rozdělena do deseti vyučovacích hodin. Obsah a rozsah učiva odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s cílem dosáhnout referenční úrovně A1 podle SERR. Učební soubor vychází z komunikativní, pragmaticky orientované metody a respektuje věkové zvláštnosti žáků. Názorná výuka, tvořivé činnosti, nápodoba, využití her, písní a dramatické výchovy vytvářejí pozitivní vztah žáka k učení se cizímu jazyku. Žáci se učí přirozeně reagovat v běžných životních situacích přiměřených jejich věku. Seznamují se se zvukovou a grafickou podobou německého jazyka. Žáci rozvíjejí poslech s porozuměním (porozumění učiteli, rodilým mluvčím na nahrávce, spolužákovi) a ústní projev (písně a říkadla, vedení mikrodialogů, obměňování rozhovorů, jednoduché souvislé vyprávění). Žáci postupně nacvičují čtení s porozuměním a písemný projev. Učebnici pro žáka doplňují tematický slovník a abecední německo-český a česko-německý slovník.
Parametry
Kategorie a štítky
Hodnocení
Typ produktu: Kniha
Datum vydání: 1. 9. 2013
Počet stran: 104
Výška: 298 mm
Šířka: 210 mm
Hloubka: 7 mm
Hmotnost: 326 g
EAN: 9788086195360
ISBN: 978-80-86195-36-0