Ekologická a environmentální výchova - Učebnice

Pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Celkové hodnocení
Autor: kolektiv autorůNakladatel: Fraus
Jazyk
Datum vydání
1. 12. 2013
Cena
169 Kč
161 Kč
Ušetříte 8 Kč

Pracovní učebnice přináší systematický přístup výuce EEV a dává jednotný rámec a smysluplný přístup pokud jde o výběr témat, metody a formy výuky. Pojetí vychází z doporučených očekávaných výstupů (DOV) k tematickým okruhům průřezového tématu Environmentální výchova. Staví na tématech zásadních pro rozvoj odpovědného environmentálního chování: vztah ke svému okolí, badatelské dovednosti, kompetence pro zapojení do řešení environmentálních problémů a dalších. Vede k diskusi o postojích a hodnotách žáka. Pracovní učebnice zahrnuje 13 tematických okruhů, přičemž každý vychází z modelové situace blízké každodennímu životu žáků. Pracovní učebnice zapojuje žáka do problematiky, dává mu možnost rekapitulovat jeho dosavadní poznatky a zkušenosti, poskytuje mu nové informace, podporuje ho v přemýšlení a dává mu prostor k formování vlastního názoru. Žák si může do učebnice zapisovat nejen řešení úkolů, ale také své myšlenky a postřehy. Součástí kompletu Ekologická a environmentální výchova je metodická příručka, která pomáhá učiteli konkretizovat vědomosti a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci prostřednictvím jednotlivých témat osvojit. Poslední částí je interaktivní učebnice, doplněná o krátký teoretický základ ke každému okruhu a o objekty doplňující a rozvíjející dané téma.
Parametry
Kategorie a štítky
Hodnocení
Typ produktu: Kniha
Datum vydání: 1. 12. 2013
Jazyk: česky
Počet stran: 96
Výška: 297 mm
Šířka: 185 mm
Hloubka: 9 mm
Hmotnost: 304 g
EAN: 9788072384525
ISBN: 978-80-7238-452-5