Chemie pro 2. stupeň ZŠ – učebnice, určeno žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními

Celkové hodnocení
Autor: Pavel BenešNakladatel: Parta
Jazyk
Datum vydání
18. 12. 2021
Cena
149 Kč

Cílem učebnice chemie pro devátý ročník 2. stupně základní školy určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními je podat žákům základní poznatky o některých prvcích, sloučeninách a chemických reakcích s důrazem na jejich praktické využití. Obsahuje tematické okruhy: Úvod do chemie, Směsi, Chemické prvky, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny. Učivo je členěno do jednotlivých vyučovacích hodin. Každá hodina je uvedena praktickým příkladem, z něhož jsou odvozovány požadavky na vědomosti z chemie. Text je doprovázen ilustracemi. Formát A4, rozsah 48 stran, dvoubarevný tisk. 5. vydání. Praha 2017.
Parametry
Kategorie a štítky
Hodnocení
Typ produktu: Kniha
Datum vydání: 18. 12. 2021
Jazyk: česky
Počet stran: 48
Výška: 297 mm
Šířka: 210 mm
Hloubka: 4 mm
Hmotnost: 154 g
EAN: 0349009
ISBN: 978-80-7320-250-7