Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A

Autor: Totkovičová MartinaNakladatel: ABCedu
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A - Totkovičová Martina - Knihy
Datum vydání
2. 9. 2019
Cena
329 Kč
290 Kč
Ušetříte
39 Kč

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Z..
Zobrazit celý text
Parametry
Kategorie a štítky
Typ produktu: Kniha
Datum vydání: 2. 9. 2019
Jazyk: slovensky
EAN: 9788097331900
ISBN: 978-80-973319-0-0