Odhalte lži a pravdy Minnow Blyové

Minnow Blyová žila od svých pěti let v uzavřené komunitě. Odtržena od dění velkoměsta, moderní technologie a vědy. Společně se svou rodinou byla členkou keviniánské komunity, která žila pod přísným dohledem Proroka a jeho víry. Jejich osada ale lehla plamenem a Prorok je mrtvý. Minnow je odvedena do věznice pro mladistvé, kde pod dohledem rozplétá složitou síť plnou vzpomínek, bolesti a ztráty.

Posvátné lži Minnow Blyové je román americké spisovatelky Stephanie Oakesové. Ve svém debutu zachytila krutý a chvílemi až mrazivý příběh komunity, která svou vírou, odhodláním a chováním připomínala sektu. Příběh Minnow je především o tom, jak velkou moc může fanatická víra mít a co dokáže udělat z člověka. Zároveň je také velmi osobní sondou do duše dívky, která hledá víru sama v sebe a touží po lepším životě.

Kniha se skládá ze dvou částí, které se vzájemně různě prolínají. První je současnost Minnow a její pobyt ve věznici a druhé jsou vzpomínky na život v kolonii. Prostřednictvím vzpomínek zjišťujeme nejen to, co vedlo k založení požáru a smrti Proroka, ale celkově jaký byl život pod dohledem fanatika. Život v kolonii byl pro Minnow spíše vězením, kde každý musel dodržovat přísná pravidla a poslouchat zvrácené myšlenky o životě a víře. Autorka ve svém popisu často zacházela do detailů, ve kterých se nebála zachytit realitu ve všech směrech. V knize tak není nouze o silně naturalistické výjevy a krvavé scény, které jsou chvílemi až mrazivé a díky svému popisu si je dokáže čtenář hravě představit.

Pobyt ve věznici je pak pro Minnow velkou zkouškou. Nejen že si musí mezi dívkami vydobýt určité místo, ale hlavně poznává, jaký je život mimo kolonii a jaké možnosti ji nabízí. Může se naučit číst, může si říkat co chce, může se svobodně rozhodovat. Jako malé dítě byla odvedena a vychována v určité víře. Svůj život tak oddala Bohu a dělala to, co se ji řeklo. Pak se ale vzepřela a její slepá víra byla postavena před velkou zkoušku. Věznice je pro ni něco nového a i když ji v kolonii nedrželi za mřížemi, byl život v uzavřené komunitě mnohem horší, více svazující a omezující. Více krutý. Minnow tak postupně odhaluje všechna svá tajemství a zároveň poznává i sama sebe.

Posvátné lži Minnow Blyové je příběh o víře, o věrnosti, o postavení se minulosti a naději v lepší budoucnost. Je těžké postavit se proti něčemu, s čím jste žili celý život. Naučit se novým věcem, změnit pohled na svět, na lidské chápání, změnit své vlastní přesvědčení. Zjistit, že jste žili celou dobu ve lži. Příběh Minnow je na jednu stranu hodně krutý a nemilosrdný, na druhou stranu vás ale donutí přemýšlet nad světem, nad lidmi, nad vírou samotnou.

Hodnocení: 80 %

Autorka: Tereza Vršková

Sdílet

Napsat komentář