Filozofie webdesignu ostřejší než břitva

Byly doby, kdy jsme si pod pojmem webdesigner představovali uhrovitého kluka, co umí psát ten podivný kód a umí nám naše internetové stránky udělat hezky, protože tomu na rozdíl od nás rozumí. Nyní to již místo nadějných studentů ČVUT chceme od agentur a specialistů a zadání málokdy přesahuje 3 věty. Jan Řezáč ve své knize ukazuje, že cesta k úspěšnému webu je této představě na hony vzdálená.

Poprvé od českého autora vychází ucelený pohled na filozofické pozadí dobrého, a tedy i úspěšného webu. V knize proto nenajdete triky pro Photoshop ani ukázky zdrojového kódu, ale o to častěji narazíte na důležité otázky i příklady chyb při řešení projektu. Mnohem více než webdesignu se totiž Web ostrý jako břitva věnuje návodu na vedení projektu tvorby webových stránek, poukazuje na důležité milníky procesu a vysvětluje, jak zásadní je správně chápat zadavatele. Určena je tedy nejen webdesignerům, ale i těm, kteří tvoří zadání. Sám mohu potvrdit, že kdyby se postupy Jana Řezáče lidé více řídili, byl by náš internet plný smysluplných webových stránek, kterými je pro návštěvníka radost proplouvat i jejich prostřednictvím nakupovat.

Autor vás například naučí, jak komunikovat s klientem. Říká, že klient je ten, který často webu vůbec nerozumí a webdesigneři mají zastávat roli laskavých mentorů, kteří ukazují, co má a nemá smysl (třeba nemá smysl posuzovat schopnosti webdesignera dle grafického návrhu úvodní strany). Zcela zásadní je také pochopení klientova záměru s webovými stránkami a jeho podnikatelského plánu. Bez porozumění zadavateli na úrovni jeho motivací a cílů není vůbec možné dobrý web realizovat.

Další fází je poznání návštěvníků webu. Metodou mohou být různé online dotazníky, analýzy klíčových slov, terénní šetření nebo analýza konkurence a důkladný uživatelský průzkum. Není opomenuta ani definice cílových skupin, persón a jednotlivé scénáře chování.

V samotném návrhu autor připomíná, jak na obsahovou strategii, branding, návrh wireframů, nebo informační architekturu. Až pak může přijít samotný grafický návrh webu. To vše ale lze realizovat jen díky předchozím důkladným analytickým a výzkumným pracím, které byly plné správných otázek a odpovědí. Nakonec přichází na řadu ověření všech hypotéz, které si na začátku webdesignér stanovil. Musí vědět, že cesta, kterou určil, je správná a není to jen další slepá stezka. Shrnuto do tří slov: testujte, testujte, testujte.

V závěru najdete shrnutí důležitých schopností a znalostí každého webdesignera a také nezbytné vlastnosti, které musí úspěšný web vykazovat. Jedná se například o důvěryhodnost, nalezitelnost, dostupnost, použitelnost a mnohé další.

Jan Řezáč píše knihu jazykem srozumitelným, nepoužívá zbytečně odborné, technické termíny a i grafické zpracování láká k rychlému přečtení. A opravdu, 211 stran plných doporučení, obrázků a zásadních sdělení zhltnete rychleji, než byste čekali. Je vhodná i pro lidi bez technických zkušeností, kteří se pak při tvorbě nebo zadání webu vyhnou nekvalitním dodavatelům nebo zbytečným chybám. Pro (nejen začínající) webdesignery je nezbytnou příručkou pro každodenní práci. Nejde ale o kuchařku s návody ve stylu krok za krokem. Kniha je mnohem více o přemýšlení nad webdesignem jako takovým, o projektovém řízení a marketingu.

Web ostrý jako břitva by měl být naším webovým slabikářem. Neříká věci, které bychom intuitivně neznali, ale spíše zásadní sdělení, která si neuvědomujeme, dokud na ně někdo nepoukáže. Je tedy nezbytným filozofickým základem tvorby jakéhokoliv webu. Přesněji, jakéhokoliv dobrého webu. A špatné dělat nechceme, že?

Hodnocení: 90 %

Autor: Pavel Ungr

Sdílet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *