Vladimíra Dvořáková

O autorovi
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise ČR. V roce 1981 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1987 získala vědeckou hodnost kandidátky věd v Orientálním ústavu ČSAV, v roce 1994 se habilitovala v oboru politologie a v roce 2003 se jako vůbec první žena v České republice stala profesorkou v oboru politologie.
Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989. V 90. letech byla členkou výkonného výboru České společnosti pro politické vědy, v letech 2003–2006 její předsedkyní. Je členkou řady odborných grémií a vědeckých rad, autorkou a spoluautorkou několika monografií, učebních textů a vědeckých článků, z nichž mnohé byly publikovány v prestižních nakladatelstvích a recenzovaných či impaktovaných časopisech. V letech 2000–2006 byla členkou výkonného výboru Mezinárodní politologické asociace (IPSA), v roce 2003 se stala její viceprezidentkou. V roce 2009 jí redakce časopisu Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog.
Skladem
Nakladatel
Řazení
Typ produktu
Vazba
Štítek
Jazyk
Edice
Vymazat filtr

Všechny kategorie

Zobrazit kategorie
Filtrovat

Všechny kategorie

Knihy
Hry a hračky
Film a hudba
Papírnictví
Lifestyle a dárky
Vymazat filtr